ConeixClàssics ValenciansEls nostres clàssics posats a l’abast
de tots en edicions actuals, glossaris, notes… D’Ausias March a Xavier Casp
passant per Guillem de Copons,
Joanot Martorell, Sant Vicent Ferrer, Jaume I, Viciana, Timoneda, Gaçull, Bernat i Baldoví, Pròxita, Vilanova,
Lluís Alcanyis, Canals,
Vicent Boix, Martí Gadea…

VORE TOTS

Rajolar


Noveles i relats d’autors contemporàneus.
Alícia Palazón, Voro López, Antoni Atienza, Francesc Tarazona, Josep Cubells, Obduli Jovaní, Simó Santonja, Ampar Cabrera, Maria Jesús Coves, Vicent R. Calatayud,
Zaït Moreno, Lucas Grao…

VORE TOTS

Els fanals de la terra


Estudis sobre identitat valenciana:
història, llengua,
cultura, política, biografies…
Els Borja, Faustí Barberà,
Nicolau Primitiu,
la Senyera…VORE TOTS«Lletrafaller»


«Lletrafaller» naixqué en 2004. Dirigida pel periodiste Juli Amadeu Àrias, esta «revista fallera i regnícola per a valencians» s’ha convertit en una autèntica publicació de cult. Els protagonistes de la festa desfilen per les pàgines d’este magazin faller, en el qual colaboren vora una trentena de persones (fallers, escritors, ilustradors, especialistes…). Més tro, més bac i més fallera que mai, aixina és «Lletrafaller», dels carrers l’ama.


VORE TOTS


Més Llibres
VORE TOTS