Des de la meua militància

15,00

Des de la meua militància

L’obra constituïx una recopilació d’artículs, escrits i reflexions sobre temes polítics, relacionats en el pas de l’autor per la política activa. Estos escrits estan ordenats cronològicament en els següents capítuls:

I. Polítics i partidistes: Unió Valenciana

II. Infraestructures i urbanisme

III. El Cabanyal: els plans, els proyectes, les opinions

IV. Gandia, el poble de la meua residència

V. Arqueologia industrial

Els artículs, ordenats cronològicament, mostren l’evolució de l’estil i els posicionaments de l’autor: en fondo i forma. Una obra escrita en l’anhel de que nous proyectes valencianistes lligguen les seues llínees i prenguen bona nota.

Sobretot, per a no caure en els mateixos erros en els que, com reconeix l’autor, en un determinat moment i en unes circumstàncies, varen cometre uns atres.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Xavier Carbonell Montesinos (autor de Des de la meua militància)

El Cabanyal (Valéncia c.), 1961

Xavier Carbonell naixqué en El Cabanyal de Valéncia, a on se crià i cursà els primers estudis. Se titulà com a tècnic especialiste en Delineació d’Edificis i Obres. És delineant proyectiste i dissenyador tècnic d’interiors. Treballà per al Ministeri de Defensa, com a delineant, a l’hora que eixercia també com a lliberal, colaborant en professionals de l’arquitectura i l’ingenieria. També és titulat en Gestió Informatisada d’Estudis d’Ingenieria i Arquitectura per l’Universitat Politècnica de Valéncia.

Ha segut un valencianiste compromés políticament, militant en Unió Valenciana des de 1993. Tingué responsabilitats en àrees d’urbanisme, infraestructures de comunicació, obres públiques i pel seu eixercici professional en educació. Formà part del Consell Nacional d’Unió Valenciana i més tart de la CEN. Fon president del partit en Gandia i candidat a l’alcaldia en 2007.

Des de 1990 eixercix com a professor Tècnic de Formació Professional, funcionari de carrera.