Les cireres del cementeri

14,95

Gabriel Miró (Edició d’Antoni Ruiz Negre)

L’història de Les cireres del cementeri està ambientada en les comarques de la montanya alacantina, encara que tots els topònims són delliberadament ficticis. Almina no pot ser atra ciutat que Alacant; i els estudiosos han identificat Posuna en la menuda localitat d’Almudaina, en la comarca del Comtat. Prop d’eixe poblet se troba La Olmeda, la finca d’estiueig en la que transcorre bona part de la trama.

El protagoniste, Fèlix Valdívia, estudiant d’ingenieria en Barcelona, torna a casa de sos pares, i en eixe periple de retorn s’encontra en tres dònes: Beatriu, casada i major que ell; Júlia, la filla d’ella; i la seua cosina prima Isabel. La voluptuositat pròpia de la joventut contrasta en la rígida moral de l’anquilosada societat del moment, que observa en ulls escandalisats les distraccions sentimentals de Fèlix, alluntades dels estantiços cànons prefixats. Una voluptuositat que trasllada al goig pel païsage valencià, en La Cimera de Neu (Cumbrera, en l’original) com a punt culminant: inspirat molt provablement en la serra d’Almudaina.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Gabriel Miró

Gabriel Miró(Alacant, 1879 – Madrit, 1930), fon un escritor emmarcat en la Generació del 14. Escomençà a estudiar Dret en l’Universitat de Valéncia i se llicencià en l’Universitat de Granada.
Colaborà en diversos diaris i revistes, com ara: ABC, Heraldo, El Sol o La Nación de Buenos Aires.

Fon croniste d’Alacant, ademés del cap de prensa de l’alcalde alacantí Federico Soto. Més tart se traslladà a viure a la Ciutat Comtal, a on treballà per a la Diputació de Barcelona i a on colaborà en diaris com La Vanguardia, entre uns atres.

Las cerezas del cementerio (1910), ara traduïda a la llengua valenciana per Ruiz Negre i que publica L’Oronella, és una de les seues obres més notables.

Miró escrigué en castellà tota la seua obra, si be aquelles obres d’ambientació valenciana, sotil o manifesta, mostren detalls de la valencianitat llingüística dels seus personages; destacant entre totes elles, en este sentit, Años y leguas (1928).

Unes atres obres importants de Miró són La novela de mi amigo (1908), El abuelo del rey (1915), Dentro del cercado (1916), El humo dormido (1919) o El obispo leproso (1926).