«Lletrafaller» núm. 11

7,00

ENTREVISTES María Abradelo Presentadora de TV i artista

Raúl Martínez ‘Chuky’ Una falla en Alcalá de Henares

Rocío Gil FMV’18 | Daniela Gómez FMIV’18

FALLES I… La riuà del 57 | La Real Senyera | La II República

Porno faller ¡Quina traca! La Falla de Sant Jaume d’Onil Investigació fallera

Pilota valenciana L’espenta femenina Maldats Falleres ¿Àngels o dimonis?

CURIOSITATS Homenage faller a Disney Dos gran factories

La ‘Nini’ de Port de Sagunt Una fallera poc convencional

GUIES BRÚIXOLA PER A MALALTS DE FALLES La Secció Especial

i el ya tradicional Recorregut a banda per totes les categories

Auca Lletrafallera ¡Nyas! Poesia festiva ¡Coca! Ninot de més tro’18 ¡Mel!

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

«Lletrafaller» núm. 11 (Falles de 2018)

Estos són els continguts principals de «Lletrafaller» núm. 11:

 • Les Falles i la riuà del 57 (per Javier Navarro)
 • Entrevista a Maria Abradelo; presentadora de TV, actriu, cantant, productora, empresària, mare i una autodeclarada enamorada de Valéncia i de les Falles (per Juli Amadeu Àrias)
 • ¿Les Falles de la República? (per Antoni Atienza)
 • La Senyera i les Falles: Una història d’amor (per Òscar Rueda)
 • La Falla de Sant Jaume d’Onil; investigació històrica (per Joan V. Ramírez)
 • Porno i Falles: “Açò és un cap de virot… pero amaguem pronte el bulto” (per Joan Josep Serra)
 • Entrevista a Raúl Martínez; artiste, entre unes atres falles, de la que se plantà en Alcalá de Henares per a tancar el IV centenari de la mort de Miguel de Cervantes (per J. A. Àrias)
 • Entrevista a Rocío Gil, Fallera Major de Valéncia 2018 (per Ana Muñoz, en fotos de Julio Fontán)
 • Entrevista a Daniela Gómez, Fallera Major Infantil de Valéncia 2018 (per Ana Muñoz, en fotos de Julio Fontán)
 • Maldats falleres: ¿Àngels o dimonis? (per Ampar Martin-Villalba)
 • Les Falles i Disney: Dos ‘factories’ unides fa 50 anys (per Javier Mozas)
 • Recorregut a banda per les falles de totes les categories excepte la Secció Especial: Diversitat de gusts i colors (per Miquel Àngel Gascon)
 • Les Falles municipals i de la Secció Especial 2018 (en crítiques de Mª Jesús Coves, Dani Sánchez, Miquelo Garcia, Julio Fontán,  Elena Casa, Andrea David i Burdeos, Miquel Ramon i Quiles, Josep Ynat, Alberto García Iranzo i Ernest Olmos)
 • Jocs Florals: Història d’un viage per la venera de Regina (per Mabel Obrer)
 • Pilota Valenciana: Redona passió (per Aureli López)
 • Inclou també la Crida Lletrafallera, l’Auca, els versos de Nelo Pinyol, el coetoscopi, els personages de Joan Romero ilustrats per Mascarós, el Premi Extraordinari Bernat i Baldoví 2017 del Concurs de Llibrets de Falla…

La portada és obra de Josep Lluís Aguilar.

Entrevista al director de «Lletrafaller» en la web de Cultura Valenciana.

X Premi «Lletrafaller» al Ninot de més Tro

El Premi «Lletrafaller» al Ninot de Més Tro naixqué en el núm. 2 de la revista per a promoure en el món faller la sàtira a tomba oberta, el sarcasme sense mirar pèl, apuntant a objectius immediats i reconeixibles.

En l’última edició, el ninot premiat fon el de Falla Isaac Peral-Misser Mascó de Burjassot de l’artiste Francisco Dauder. El dictamen d’enguany és el que seguix:

“Reunit el jurat compost per:

– Òscar Rueda (president del Casal Bernat i Baldoví)

– Ricart Folgado (president de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana)

– Javier Mozas (membre de l’Associació d’Estudis Fallers)

– Manuel Vilaplana i Lluch (membre del Consell de Redacció de «Lletrafaller»)

– Ampar Martin-Villalba (membre del Consell de Redacció de «Lletrafaller»)

– Juli Amadeu Àrias (director de «Lletrafaller»)

ha acordat que el X Premi «Lletrafaller» al Ninot de Més Tro se’n va a parar al ninot de l’artiste Arturo Vallés, presentat per la Falla Jacint Labaila-Manuel Simó. S’ha valorat la chamarrusqueria, la crítica a l’esclavisme de les modes –també en el món de les Falles– i l’invitació al reciclage d’elements nadalencs.

Presentació de «Lletrafaller» núm. 11 en Valéncia i en Catarroja