«Lletrafaller» núm. 11

7,00

ENTREVISTES María Abradelo Presentadora de TV i artista

Raúl Martínez ‘Chuky’ Una falla en Alcalá de Henares

Rocío Gil FMV’18 | Daniela Gómez FMIV’18

FALLES I… La riuà del 57 | La Real Senyera | La II República

Porno faller ¡Quina traca! La Falla de Sant Jaume d’Onil Investigació fallera

Pilota valenciana L’espenta femenina Maldats Falleres ¿Àngels o dimonis?

CURIOSITATS Homenage faller a Disney Dos gran factories

La ‘Nini’ de Port de Sagunt Una fallera poc convencional

GUIES BRÚIXOLA PER A MALALTS DE FALLES La Secció Especial

i el ya tradicional Recorregut a banda per totes les categories

Auca Lletrafallera ¡Nyas! Poesia festiva ¡Coca! Ninot de més tro’18 ¡Mel!

Descripción

«Lletrafaller» núm. 11 (Falles de 2018)

Estos són els continguts principals de «Lletrafaller» núm. 11:

 • Les Falles i la riuà del 57 (per Javier Navarro)
 • Entrevista a Maria Abradelo; presentadora de TV, actriu, cantant, productora, empresària, mare i una autodeclarada enamorada de Valéncia i de les Falles (per Juli Amadeu Àrias)
 • ¿Les Falles de la República? (per Antoni Atienza)
 • La Senyera i les Falles: Una història d’amor (per Òscar Rueda)
 • La Falla de Sant Jaume d’Onil; investigació històrica (per Joan V. Ramírez)
 • Porno i Falles: “Açò és un cap de virot… pero amaguem pronte el bulto” (per Joan Josep Serra)
 • Entrevista a Raúl Martínez; artiste, entre unes atres falles, de la que se plantà en Alcalá de Henares per a tancar el IV centenari de la mort de Miguel de Cervantes (per J. A. Àrias)
 • Entrevista a Rocío Gil, Fallera Major de Valéncia 2018 (per Ana Muñoz, en fotos de Julio Fontán)
 • Entrevista a Daniela Gómez, Fallera Major Infantil de Valéncia 2018 (per Ana Muñoz, en fotos de Julio Fontán)
 • Maldats falleres: ¿Àngels o dimonis? (per Ampar Martin-Villalba)
 • Les Falles i Disney: Dos ‘factories’ unides fa 50 anys (per Javier Mozas)
 • Recorregut a banda per les falles de totes les categories excepte la Secció Especial: Diversitat de gusts i colors (per Miquel Àngel Gascon)
 • Les Falles municipals i de la Secció Especial 2018 (en crítiques de Mª Jesús Coves, Dani Sánchez, Miquelo Garcia, Julio Fontán,  Elena Casa, Andrea David i Burdeos, Miquel Ramon i Quiles, Josep Ynat, Alberto García Iranzo i Ernest Olmos)
 • Jocs Florals: Història d’un viage per la venera de Regina (per Mabel Obrer)
 • Pilota Valenciana: Redona passió (per Aureli López)
 • Inclou també la Crida Lletrafallera, l’Auca, els versos de Nelo Pinyol, el coetoscopi, els personages de Joan Romero ilustrats per Mascarós, el Premi Extraordinari Bernat i Baldoví 2017 del Concurs de Llibrets de Falla…

La portada és obra de Josep Lluís Aguilar.

Entrevista al director de «Lletrafaller» en la web de Cultura Valenciana.

X Premi «Lletrafaller» al Ninot de més Tro

El Premi «Lletrafaller» al Ninot de Més Tro naixqué en el núm. 2 de la revista per a promoure en el món faller la sàtira a tomba oberta, el sarcasme sense mirar pèl, apuntant a objectius immediats i reconeixibles.

En l’última edició, el ninot premiat fon el de Falla Isaac Peral-Misser Mascó de Burjassot de l’artiste Francisco Dauder. El dictamen d’enguany és el que seguix:

“Reunit el jurat compost per:

– Òscar Rueda (president del Casal Bernat i Baldoví)

– Ricart Folgado (president de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana)

– Javier Mozas (membre de l’Associació d’Estudis Fallers)

– Manuel Vilaplana i Lluch (membre del Consell de Redacció de «Lletrafaller»)

– Ampar Martin-Villalba (membre del Consell de Redacció de «Lletrafaller»)

– Juli Amadeu Àrias (director de «Lletrafaller»)

ha acordat que el X Premi «Lletrafaller» al Ninot de Més Tro se’n va a parar al ninot de l’artiste Arturo Vallés, presentat per la Falla Jacint Labaila-Manuel Simó. S’ha valorat la chamarrusqueria, la crítica a l’esclavisme de les modes –també en el món de les Falles– i l’invitació al reciclage d’elements nadalencs.

Presentació de «Lletrafaller» núm. 11 en Valéncia i en Catarroja
Compartix esta pàgina: