50 cites sobre la llengua valenciana

15,00

50 cites sobre la llengua valenciana. Del sigle XII a l’actualitat.

La negació de l’existència de la llengua valenciana és, des dels anys setanta del sigle XX, la moda ideològica en certs rogles acadèmics oficialistes. I a ningú se li oculta que s’ha posat en marcha un implacable procés d’ingenieria social, en important soport econòmic i polític, que pretén implantar eixa negació antivalenciana en la percepció sociollingüística majoritària dels valencians.

Hem seleccionat en este llibre cinquanta cites que, des del sigle XII fins als nostres dies, parlen de la llengua valenciana: del seu nom, la seua entitat, el seu orige, les seues característiques, les seues relacions en uns atres idiomes de l’entorn, la seua normativisació, o be oferixen una visió positiva i equànim del fet idiomàtic valencià. Escritors, ideòlecs, llingüistes i erudits de tots els temps mostren una realitat rotunda que no pot ser amagada.

 

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Javier Navarro Andreu (coautor de 50 cites sobre la llengua valenciana)

Campanar, 1992

Javier Navarro Andreu és bibliòfil i Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia.

Des de l’any 2007 ha militat en diferents associacions valencianistes com Lo Rat Penat, Plataforma Valencianista i GAV, a on aplegà a ser president de les seues joventuts.

En l’actualitat és membre de Convenció Valencianista, del consell de redacció de Lletrafaller, de la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés i ostenta la vicesecretaria del Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana i de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana (Aellva).

Ha escrit decenes d’artículs d’opinió i d’investigació històrica per a periòdics, revistes i llibrets de falla, i és fundador de la revista digital Cultura Valenciana.

Ha publicat els llibres El Renacimiento Valencianista ante el centralismo y catalanismo, Els monuments als Maulets en el Regne de Valéncia, Representativitat i protagonisme de la Real Senyera, i Mare de Deu dels Desamparats, font d’inspiració poètica.

Esta en possessió de la Creu de Sant Jordi i del premi El Mòle 2023.

Òscar Rueda i Pitarque (coautor de 50 cites sobre la llengua valenciana)

Ciutat de Valéncia, 1976

El coautor del llibre és ingenier de Camins, Canals i Ports, Ingenier Geòlec i Ingenier Tècnic d’Obres Públiques per l’Universitat Politècnica de Valéncia. També és Especialiste Universitari en Prevenció de Riscs Laborals per l’Universitat de Valéncia.

Desenrolla la seua llabor professional en l’empresa privada, havent-se especialisat en el camp de l’ingenieria del trànsit i la coordinació de seguritat i salut. És també professor en el Departament d’Ingenieria de la Construcció i Proyectes d’Ingenieria Civil de l’Universitat Politècnica de Valéncia.

Associacionisme i liderage valencianiste

És secretari de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, Acadèmic de Número de la RACV, membre de la seua Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes i president fundador de l’associació cultural Casal Bernat i Baldoví.

També és president fundador de l’entitat Foment de les Lletres Valencianes, que té per objectius la difusió i conreu de la cultura i la llengua valenciana i que utilisa per ad eixos fins l’edició de llibres i revistes en el nostre idioma. A través d’ella, és actual copropietari del sagell editorial L´Oronella, que porta editats més de 200 llibres en llengua valenciana, i membre del consell de redacció de la revista «Lletrafaller».

Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyança del Valencià (UPV) i Professor de Llengua Valenciana per Lo Rat Penat, és l’actual Director dels Cursos de Llengua i Cultura Valenciana i Vicepresident de Formació de dita entitat.

Obra

Autor dels llibres Senyera valenciana. Símbol de llibertat (Ed. L’Oronella, 2013) i la seua versió en castellà La Senyera valenciana. Historia y simbolismo (Ed. Salamandra, 2017), ¿Té futur la normativa de l’idioma valencià? (Ed. Mosseguello, 2014) i L’alambor, Cent reflexions valencianes (Ed. L’Oronella, 2016). Participa també en el llibre colectiu Habitar Valéncia (Ed. Mosseguello, 2013) en la seua ponència en les Jornades dels Escritors de 2013, sobre el lèxic valencià en l’arquitectura i l’ingenieria civil.

Ha format part de l’equip redactor de la Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana (RACV-Lo Rat Penat, 2015), en calitat de coordinador.

Columniste en el diari Las Provincias, participa de forma habitual en les tertúlies de prosa de la AELLVA, en les quals ha presentat diversos treballs de narrativa curta, arreplegats en els llibres colectius Clams de futur i Clams front al silenci. Ha participat com a colaborador en l’Historia del Llevant UD, de Felip Bens i José Luis García Nieves. Colabora en les revistes Renou, editada per l’Associació Cardona Vives de Castelló, Lletrafaller i Solcant les lletres, la revista digital de la AELLVA.

Igualment, ha participat com a informant en el Diccionari General de la Llengua Valenciana de la RACV, dirigit per Voro López.

Premis

Està en possessió de la Palma Dorada al valencianisme jovenil 2012, otorgada pel Grup Cultural Ilicità “Tonico Sansano” d’Elig; de la Creu de Sant Jordi, otorgada pel Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma en 2013; i del premi Fadrí – Josep Mª Guinot de les Lletres Valencianes, otorgat per l’Associació Cultural Cardona Vives de Castelló en 2014.

En 2014 fon declarat Escritor de l’Any per la AELLVA.