La campana de l’Unió

9,75

Vicent Boix, Traducció de Josep Pujalt

(Colecció Referents)

Vicent Boix és un apologiste convençut de les excelències de l’història valenciana foral i u dels intelectuals valencians més importants del periodo prerrenaixentiste, per més que alguns el reivindiquen com el primer renaixentiste. No obstant açò, seguix sent un gran desconegut dels nostres dies i només algunes de les seues obres (les històriques sobretot) es poden trobar en llibreries de vell i archius bibliogràfics. En la seua caent lliterària, Boix nos llegà una série de noveles històriques que entronquen sense dubte en el context romàntic europeu i que hui són casi impossibles de trobar. És per açò que considerem de gran interés reivindicar no a soles la seua figura, sino també un patrimoni narratiu que ha estat massa temps amagat.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Presentem La campana de l’Unió traduïda a la llengua valenciana, pero conservant  tot el perfum de la llengua, de les formes, dels girs i del ritme narratiu original. Esta novela plasma un primer intent de la societat valenciana per fer-se respectar i reivindicar una idiosincràsia pròpia front a l’arbitrarietat monàrquica.

Boix nos vullgué deixar a través de la seua obra a soles un testimoni d’unes costums i una personalitat que percebia cóm mamprenien a perdre’s i diluir-se: vullgué sacsar-nos la consciència, obrir-nos els ulls i despertar consciències endormiscades.