25 anys de les Normes d’El Puig

14,95

DDAA

En 1979 la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV presentà una elaborada codificació ortogràfica per al valencià que seria refrendada per més d’un millar d’intelectuals en El Puig. Naixien les Normes de la RACV, dites d’El Puig. En novembre de 2004 l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana commemorava el 25 aniversari d’este acontenyiment. I ho fea encomanant ponències que analisaren la difícil situació en que es troba el nostre idioma; també es demanaven propostes de futur, vist el fracàs dels objectius revalencianisadors anunciats per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Agotat