El Valencià, una llengua del segle XXI

9,75

DDAA

(Ed. en valencià, castellà, anglés i alemà)

La Secció de Llengua i Lliteratura de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana s’ha encarregat de la llabor normativa de la llengua i ha publicat distintes obres normativisadores. Per una atra banda, cada any aumenten els autors que utilisen el valencià com a forma d’expressió habitual i es multiplica la producció editorial. A pesar d’este gran desenroll, el valencià continua sent un idioma pràcticament desconegut fòra del nostre territori. És degut ad esta desinformació per lo que des del CIV se vullgué promoure la realisació d’este El Valencià, una llengua del segle XXI.

Agotat