Mutis. Antologia de teatre en llengua valenciana

14,95

Imma Ballester
Josep Bea
Carles Bori
Rafael Melià
Ana Millàs
Josep Navarro
Joan Benet Rodríguez
Antoni Ruiz Negre

L’Aellva, que defén tot lo valencià, presenta enguany este llibre dedicat al teatre en valencià, sabedora i declaradora de que este existix, com ha vengut existint a lo llarc dels últims quaranta anys, pese a qui pese… I a les proves nos podem remetre, indicant que no a soles la nostra associació s’ha preocupat de defendre el nostre teatre, sino que des de fa vintihuit anys ve colaborant en la mateixa tasca la Taula Valenciana d’Autors Teatrals, per lo que el teatre en valencià està tan viu com sempre i els seus autors disposts a seguir creant, sembrant en els camps la llacor necessària per a que la collita mai no deixe de donar els fruits abellits, pels que volem al nostre teatre.

Descripción

«Lo que l’Aellva pretén no és un atra cosa que deixar ben clarament demostrat que el teatre en valencià seguix existint, i esperem que no sols seguixca, sino que vaja en aument, apartant cada dia més als atres engendres lliteraris que pertanyen a unes atres maneres d’adoctrinament, guiades des d’un lloc conegut per tots els que adorem l’identitat innegable de tot lo que nos dona i seguirà donant-nos vida pròpia. Lo atre només mereix el nostre més absolut despreci i oix, perque no és lo nostre. Senzilla i planament, no ho és.

Este llibre, amic llector, no l’enganyarà. En ell trobarà vosté tot lo que busca: lliteratura teatral, arguments divertits, sérios, en una diversitat enorme, pero, això sí, completament escrits en la nostra amada llengua valenciana. Per tot això, i principalment per lo últim, l’Aellva es troba completament satisfeta d’haver donat a llum tan desijat producte. I no espera una atra cosa que el seu just reconeiximent i la seua completa satisfacció».

Rafael Melià Castelló
—Vicepresident de l’Aellva

Compartix esta pàgina: