Clams de futur

14,95

Relats de DDAA (AELLVA)

Clams de futur aüna, com els tres Clams anteriors, temàtiques i maneres de fer radicalment distintes. No pot ser d’una atra manera, puix en ell coincidixen mestres de la narrativa i noves figures que despunten, aixina com poetes i ensagistes que gosen escabuçar-se en aigües lliteràries poc explorades.

En la varietat, en este cas com en tants atres, està el gust. 37 autors que abasten generacions i estils ben diversos: encisam de totes herbes que afig una pedreta més al marge secular que sustenta la lliteratura en llengua valenciana. Segur que cada llector podrà collir en ell la seua fruita preferida: àcida, aspra, amarga o dolça.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Inclou els següents relats:

«El vell de la plaça»  Josep Albert Aymemir.

«La font del Luar»  Joan Antoni Alapont.

«Els contes del yayo»  Joan Antoni Alapont.

«Humà» Ampar Álvarez.

«Ramonet ya no cull figues en l’hort»  Juli Amadeu Àrias.

«Qué voleu que faça» Antoni Atienza.

«Crim d’Estat»  Francesc Blasco Urios.

«De la dolçor» Ampar Cabrera.

«Del trobador» Ampar Cabrera.

«A soles Maria» Vicent Ramon Calatayud.

«Canya filosa» Vicent Ramon Calatayud.

«La vespra de Sant Joan» Elena Casa.

«Corregudes, ahir» Manuel Casaña.

«Amor malaltuç» Mª Jesús Coves.

«En un bes» Mª Jesús Coves.

«Ausias March…» Josep Cubells.

«Històries…» Josep Cubells.

«La ciutat de la llum» Ricart Folgado.

«Nit d’acampada…» Josep Furió.

«Temps d’espera» Miquel Àngel Gascón.

«Vòrtiç» Llúcia González Safont.

«Tina» Roser Lacruz.

«Volers» Manuel Lagardera.

«Els ditets furtadors» Marta Lanuza.

«La cadireta de rodes» Aureli López.

«Oblidats» Aureli López.

«Desfici d’amor» Donís Martín.

«Esvarons» Ferran Martínez.

«Energia renovable» Ferran Martínez.

«La maleta d’Andreu» Rafael Melià.

«Ciència, Art…» Joan Carles Micó.

«Càndit el diferent» Josep Navarro.

«Dificultosa situació» Juanjo Navarro.

«L’últim viage» Manolo Navarro.

«Menuda… sòrt» Ernest Olmos.

«L’herència» R. Pastor.

«El dípter femella» Joan Romero.

«A on es pot» Joan Romero.

«La tauleta de llum» Joan Romero.

«La creu de Mislata» Quelo Romero.

«El fabulós viage» Quelo Romero.

«La barraca de Cento» Òscar Rueda.

«Te cridaran» Òscar Rueda.

«Furtar un tramvia» Antoni Ruiz Negre.

«Recorts» Sito Sanchis.

«Stena» Nelo Solís.

«CArta des de Louisiana» Paco Tarazona.

«Fragments jazzístics» Paco Tarazona.

«Un bes baix les estreles» Agustí Zacarés.