Brots

9,75

Aforismes d’Aureli López

Brots és el tercer llibre d’aforismes publicat per Aureli López. Este és el seu llibre d’aforismes, com recoineix el propi autor, definitiu, en acabant de la publicació de Pensaments lliures i Des de dins. No obstant, en sa majoria el llibre està compost de nous pensaments i millor estructurat que els anteriors, més fàcil de llegir. I en ell se’n recuperen els més brillants i intemporals de les dos edicions anteriors.

A través de l’aforisme breu i certer, Aureli López ha trobat la forma de transmetre-nos la seua visió del món; una visió global i no obstant  parcelada en aquells espais de la seua vivència quotidiana que li són més substancials. El llibre, aixina, està destriat en sis apartats: apunts de filosofia, naturalea, humanisme i vida; les milformes de l’amor: de vicis, misèries i vanitats; la lliçó dels constants canvis socials; i del rovell de l’ou al ferro en els temes valencians…

* Ilustració de portada de Francesc Liern.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Aureli López (autor de Brots)

De professió Agent Comercial Colegiat. És professor de Llengua Valenciana per Lo Rat Penat des de l’any 1980. Ha segut President de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana i és Acadèmic corresponent de la Real de Cultura Valenciana. Pertany a la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV.

Dins del colectiu Cendres Vives de Paterna (1978) i com a cap dels cinc components, publicaren 9 números d’un bolletí en eixe nom i guanyaren dos premis dels Jocs Florals en diferents anys; un treball sobre l’obra de Jaume Roig, titulat “Llaurar, sembrar i collir” i un atre sobre “Els orígens de la Llengua Valenciana”.

Té publicats, com a autor: La Pilota Valenciana (el deport d’un poble viu, 1984); Pensaments Lliures (1994); Pilota Valenciana (Quaderns de divulgació núm. 6 de Lo Rat Penat) (1995); Joc de Carrer I (Nova modalitat de pilota valenciana, en reglaments per a la seua pràctica 1997, a solicitut de Junta Central Fallera, i les edicions posteriors fins a 2004); Des de Dins (1999) (2ª part de Pensaments Lliures) i Brots (2003), resum i ampliació definitiva de l’anterior obra.

Per a la falla l’Albufera de Catarroja el llibre Pilota Valenciana, tot un univers (2000). Junt ad atres autors:: Lliggam (1981); Miquel Adlert, homenage (1990); A espentes del silenci (1991); Revista de la RACV-Al voltant de la Llengua núm. 1-2 1994); Cresol (publicació anual de les jornades dels escritors a on té comunicacions pròpies i presentacions d’uns atres autors en diferents llibres); Ausias des de la Valencia dels 90 (1997); El pensament valencianiste de Miquel Adlert (1998). Igualment té participació en el llibre colectiu dels Tallers de Prosa de l’Aellva Clams de Vida (2000).

El llarc desig d’Aureli

En l’any 2009 ha publicat el llibre Un llarc desig. 30 anys i encara… en el qual recopila tota la seua vasta producció escrita, comprenent tots els àmbits on ha desenrollat la seua creació lliterària: relats i microrrelats, artículs, pròlecs, sobre falles, sobre el joc de pilota valenciana, i un llarc etcétera.

En les primeres Jornades sobre Cultura en la Comunitat Valenciana, organisades pel CVC de la Generalitat Valenciana, té publicada una comunicació en el títul: La Pilota Valenciana, element cultural (1994). Fon ponent en el 1er Congrés Mundial de Pilota a Mà, celebrat en el Palau de la Música (Juny 1994).

Ha prologat diversos llibres de poetes valencians, com Emili Ridocci, Josep Lluís Garcia Ferrada, etc… En la veu del cantautor valencià Vicent Savall, té gravades 4 cançons dedicades a “La Pilota Valenciana”, Ausias March “La Taverna”, “A Joan Roïç de Corella” i al poble valencià en “Yo sé qui soc”.

Ha dirigit Lo Rat revista (del núm. 5 al 33) i el calendari valencià Lo Rat Penat junt a V.R.Calatayud. És vicepresident de l’Ateneu Cultural Paterna i   president del club Paterna de Pilota Valenciana. El seu interés per difondre la vella bellea del més valencià dels deports, el portà a ser colaborador en Ràdio Color, programa La Nostra Veu dirigit per Joan Salvador López i Mariví Ferrandis, els anys 1984-85-86. Creà i dirigí el programa diari de pilota valenciana ¡Cavallers, va de bo!, en la 97.7,  i fon creador i contertuli del programa vespertí Raonant  en la mateixa ràdio. És Coet d’Or de Paterna (1992); està en possessió del premi ‘Vinatea’ individual (1997), aixina com és premi Maulet 2001.

Fon colaborador o columniste en les revistes Murta, Espenta, i Cla. En l’actualitat ho és de  Lletrafaller.

Enamorat del món de la pilota valenciana, des del treballat afany estudiós i divulgador del deport nacional valencià, ha retransmés diverses partides per T.V. junt a Albert Soldado, i ha donat conferències i participat en taules redones de: Valéncia, Montroy, Paterna, Cabanyal, Burjassot, Alacant, Sedaví, Meliana, Benicolet, Polinyà del Xúquer, per als Estudiants Valencianistes de la Politècnica, per a l’Universitat Popular, per a l’Universitat Laboral de Chest, a més d’en moltíssimes semanes culturals dels fallers, etc…

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana li ha publicat en la série Enciclopèdia Temàtica, en el núm. 5 l’obra La Pilota Valenciana, deport, cultura i llengua del nostre poble (2004).