Llibrets extraordinaris | Volum I

50,00

Antologia dels Premis Extraordinaris “Bernat i Baldoví” del concurs de Lo Rat Penat (1955-2020)

El present llibre té com a orige l’estudi de Josep Castelló Mollar titulat Homenage a Josep Bernat i Baldoví (1855-2004). 50 llibrets extraordinaris. Una recopilació de les cinquanta explicacions de la falla que, entre 1955 i 2004, foren mereixedores del Premi Extraordinari Bernat i Baldoví del més que centenari concurs de llibrets de falla de Lo Rat Penat: un Patrimoni Immaterial de l’Humanitat per a la UNESCO, i un patrimoni de valor incalculable per als valencians conscients. El treball fon mereixedor del Premi Jaume Roig d’Investigació, otorgat per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana en 2004, pero permaneixia encara inèdit.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Primer volum

En esta edició s’arreplega la transcripció dels 50 primers llibrets, més els que varen ser guanyadors del Premi Extraordinari Bernat i Baldoví entre 2005 i 2020; de tal manera que l’obra arreplega un total de 66 explicacions de falla que han resultat guanyadores del màxim guardó del concurs de llibrets des de 1955; a les quals s’afig, com a guardó “extraordinari d’extraordinaris”, la composició que guanyà el primer premi extraordinari “Centenari dels Jocs Florals” de Lo Rat Penat en 1983.

Este primer volum conté les transcripcions exactes (respectant lliteralment l’ortografia) dels poemes guanyadors. El segon volum, de pròxima aparició, arreplegarà els materials d’estudi que complementen el treball de recopilació.

El llibre, en enquadernació d’alta calitat i 654 pàgines, inclou també les reproduccions a tot color de les portades de tots els llibrets.