De soca i arrel. Falles i oficis tradicionals valencians

14,95

2ª Edició del llibre de Juli Amadeu Àrias

De soca i arrel és una obra de divulgació etnològica. En este ensaig s’arrepleguen dèu oficis tradicionals valencians que hui en dia desenrollen tota o bona part de la seua activitat gràcies a les Falles. L’artiste faller, el pirotècnic, l’indumentariste, el velluter, l’orfebre, l’espardenyer, el faixer, el manter, el poeta festiu i el ceramiste de socarrats desfilen per les pàgines d’este llibre per a dur-li al llector un bocinet de les seues vides i del seu coneiximent popular. Un grapat d’històries de vida que escorcollen l’ànima de cada u dels oficis tractats. Les Falles, al remat, són més que una festa de la ciutat de Valéncia, són un element aglutinador d’oficis, costums i tradicions de les nostres comarques del Sénia al Segura.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Juli Amadeu Àrias (autor de De soca i arrel. Falles i oficis tradicionals valencians)

(Valéncia C. 1982)

Llicenciat en Periodisme i doctorant en Comunicació. És professor de llengua valenciana de Lo Rat Penat des de l’any 2004 i pertany a la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV. Escomençà a escriure en valencià en les pàgines de la revista Lletraferit i des de la seua creació ha dirigit la revista «Lletrafaller». Ha treballat i colaborat en diversos mijos de comunicació.

S’ha iniciat en poesia, prosa i teatre. Autor de Els verps en llengua valenciana i la seua flexió (RACV, 2006; reedició en 2008). També ha realisat les edicions lliteràries dels llibres Constantí Llombart. Biografia íntima de Ramon Andrés Cabrelles i La terra del Che (I) de Joaquim Martí Gadea; abdós de la colecció de Clàssics de L’Oronella.

Ha dirigit la primera versió del Corrector Ortogràfic en Llengua Valenciana de la RACV i ha participat en la redacció del Diccionari General de la Llengua Valenciana de Voro López. Formà part d’un proyecte europeu de cooperació en els Balcans en 2008. D’entre els guardons obtinguts podem destacar el ‘Botànic Cavanilles’ dels Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia de 2005 i el Premi Extraordinari ‘Societat Lo Rat Penat-Constantí Llombart’ al “millor llibret de falla en el seu conjunt” de 2009 i 2010.

En 2009 fon nomenat ‘Escritor de l’Any de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana. És secretari de Foment de les Lletres Valencianes i u dels editors de L’Oronella.

Crítica del llibre De soca i arrel. Falles i oficis tradicionals valencians en el diari Levante-EMV.