Líders. La Valéncia política del segle XX

14,95

Ensaig de Fernando Millán

Llegint Líders. La Valéncia política del segle XX nos donem conte de que el paradigma actual, els consensos de mínims acceptats per la societat del present, són un autèntic collage de les diverses propostes ideològiques que es gesten en les primeres décades del segle XX. Una época que alguns han vist com una chicoteta “etapa d’or” en la que l’esperit de la Valéncia contemporànea desperta del lletarc secular i pren cos. Un paradigma actual, per cert, novament en trànsit de canvi despuix d’uns anys de crisis que han de provocar una catarsis social.

L’història és la memòria dels pobles. Un poble que no recorda la seua història, que no sap d’a ón ve, que no sap lo que li passà despusahir en térmens històrics, és com una persona amnèsica, sense recorts: una persona exposta a no deprendre dels erros, a entropeçar una i atra volta en la mateixa pedra, fàcilment manejable per uns atres.

Fernando Millán, incansable, en la seua obra i la seua docència, des de la coincidència ideològica o la discrepància amical, pero sempre en la complicitat de l’afany pel lliure pensament, pel contrast ideològic i per la valencianitat referencial, nos ajuda en este llibre a retrobar-nos en el nostre passat, a recordar la vida i els anhels de vint grans líders i a continuar reconstruint la nostra memòria colectiva per a poder proyectar-nos en èxit cap al futur.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Fernando Millán Sánchez

Millán (1939) conta en una dilatada trayectòria com a escritor, polític i activiste cultural. Fon tinent d’alcalde socialiste en l’Ajuntament de Valéncia entre 1979 i 1983 i tornà a ser regidor entre 1991 i 1995. Durant dos llegislatures (del 83 al 87 i del 91 al 95) fon diputat provincial de Valéncia. En 1995 decidí abandonar el PSOE.

En el terreny acadèmic, és llicenciat en Filosofia i Lletres i eixercí com a director i professor de Ciències Socials.

Algunes de les seues obres publicades són: La revolución Laica, Escritos para el Socialismo, El ideario político de Vicente Blasco Ibáñez, La forja de la identidad valenciana o Vicente Blasco Ibáñez: creación literaria, militancia, realidad histórica, entre unes atres.

En els anys 80 fon u dels fundadors de l’Associació Vicent Blasco Ibañez; entitat de la qual continua sent vicepresident. També ocupà el càrrec de vicepresident en l’Ateneu Mercantil de Valéncia.

Més recentment, en l’actual década, s’incorporaria a la Junta de Govern de Lo Rat Penat. En esta històrica societat valencianista, ademés, dirigix l’Aula d’Història. Aixina mateix, impartix cursos en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i en la Casa-Museu Blasco Ibáñez. Destaca, igualment, la seua caent d’articuliste i conferenciant.

Entrevista en Foment de les Lletres Valencianes.