«Lletrafaller» núm. 1

5,00

En les Falles de 2004 apareix per primera volta la revista «Lletrafaller», arreplegant les veus que clamaven per una publicació fallera distinta a les presents en el mercat: fresca, valencianista i escrita íntegrament en llengua valenciana. Baix la direcció del periodiste Juli Amadeu Àrias, en este  «Lletrafaller» núm 1 trobem les firmes d’Artur Ahuir, Paco Bosch, Josep Cubells, Octavio Guerra, Aureli López, Josep Vicent Miralles, Alícia Palazón, Anfós Ramón, Emili Ridocci, Joan Romero, David Silla, Toni Soler, J. Tarazona i Andreu Tintorer.

Agotat