Farmacopea i botànica valenciana

15,00

DDAA

Conrear i promocionar la nostra llengua valenciana és una de les nostres llabors indefugibles. La millor manera d’enfortir nostra diferenciada personalitat. Organisar congressos com el que arreplega este llibre, remarcant cada any un aspecte cultural diferent, enriquix el nostre aixovar identitari. Un immillorable fòrum per a donar més força als fonaments d’una nacionalitat indiscutible, remoguda en l’actualitat per rebujables interessos polítics. Arribar a la celebració ininterrompuda de les XXV Jornades de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, nos espenta a refermar la crítica integradora del mensage que volem transmetre. Un verdader orgull per a nosatres i esperem que per al bon poble valencià…

En 2016 se complix el 575 aniversari de la fundació, el 20 de març de 1441, del Molt Ilustre Colege Oficial de Farmacèutics de Valéncia, convertint-lo aixina en el colege professional més antic del món en actiu. Dèu especialistes en història, farmàcia i botànica, investigadors i docents, nos transmeten el marc històric que feu que s’editara ací, en Valéncia, la primera Farmacopea considerada oficial d’entre tots els regnes i territoris de l’actual Espanya. ¡Fruïu d’este fet extraordinari que engrandix el nostre bagage intelectual i demostra l’indiscutible personalitat cultural valenciana en el concert dels pobles d’Europa!

1 persona està veent este llibre/revista
Categoria:

Descripció

Els autors de Farmacopea i botànica valenciana

Jaume Giner.
Farmacèutic.
President de MICOF.

Vicent Baixauli.
Doctor en Farmàcia.
President de la SVF.

Rufino Ferrer.
Doctor en Farmàcia.
Director del Museu Farmàcia Ferrer.

Ricart Folgado.
Farmacèutic.
President de la AELLVA.

Joan Batiste Peris.
Professor titular del departament de Botànica i Geologia. Universitat de Valéncia.

Isabel Martínez-Solís.
Doctora en Farmàcia.
Departament de Farmàcia. CEU-Cardenal Herrera.

José Merita.
Doctor en Farmàcia.
Director de l’Escola Superior de Fotografia
i Image CEU-San Pablo.

Blas Francés.
Farmacèutic.
Expositor en el Museu Valencià del Paper.

Francisco José Moratal.
Farmacèutic.
Especialiste en Ortopèdia, Anàlisis Clínics
i Diplomat en Sanitat.

Rafael Borràs.
Doctor en Farmàcia.
Expresident del MICOF.