Contes infantils valencians

15,00

Vicent Rebollar i Josep Maria Guinot

Els contes infantils valencians, a través d’una série de generacions, s’han anat passant en la tendrea característica de l’amor, recolzant l’educació dels chiquets i chiquetes i obrint-los l’imaginació, puix ells són portadors d’una gran memòria receptiva i una forta ilusió.

Els 10 contes inclosos en este llibre veren la llum per primera volta en 1996, en una edició en fascículs realisada per l’Editorial L’Oronella que gojà de gran acceptació per part del públic i s’agotà molt pronte.

Este fet, unit a l’urgent necessitat de materials en el nostre idioma destinats al públic infantil, han motivat que L’Oronella haja decidit reeditar-los en la colecció El Butoni, esta volta en una senzilla edició en un únic volum.

Este recull de contes és obra de dos grans prohoms de la cultura valenciana: Vicent Rebollar i Josep Maria Guinot. En aquella primera edició ya destacaven la necessitat de recopilar uns contes que, a través de generacions, s’havien anat transmetent de majors a chiquets, en les inevitables modificacions i actualisacions de la trama, motivades pel signe dels temps.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Vicent Rebollar i Cerdà

Naixqué en Almenara en 1931.

Ha segut director i assessor en diverses empreses d’àmbit estatal i internacional.

En l’actualitat és membre de la Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, articuliste, conferenciant, fundador de la revista L’Agüelet, ademés de publicar artículs en revistes d’economia empresarial sobre formació, logística i productivitat.
Discípul de Josep Maria Guinot, les seues investigacions publicades tracten de les raïls de nostra terra; publicacions que edita Difusió Cultural d’Amics L’Agüelet, de la qual és president.

Té publicades 52 obres entre valencià i castellà, de les que destaquen, per eixemple, Contalles i relats d’estiu, La família, Almenara, pasado, presente y futuro, Poemes d’un valencià, Nits de contes i relats o Contes infantils (10 vol.), dels quals oferim en este llibre una nova edició conjunta.

En la seua recordada etapa com a president del Comité de l’Idioma Valencià s’edità el “Mapa de les Comunitats Llingüístiques d’Europa” i el llibre El valencià, una llengua del segle XXI, els quals se presentaren en el Parlament Europeu (Brusseles), aixina com en les exposicions de “Expolingua” de Madrit i Lisboa.

Dirigix la Fundació Vicent Rebollar i Cerdà, destinada a la promoció de la llengua valenciana, de la cultura i dels interessos del poble valencià.

Josep Maria Guinot i Galan

Naixqué en Artana en 1907.

Als 21 anys ya era Doctor en Teologia. Més tart es llicencià en Filosofia i Lletres i en Filologia. Dels dotze anys que durà la carrera de teologia, dèu els passà en Tortosa, a on se llicencià i dos en Valéncia, a on se doctorà.

Acabada la Guerra Civil tornà a Castelló. Peça clau en la creació del bisbat de Sogorp-Castelló, intercedí sobre este tema davant la Conferència Episcopal i la Santa Sèu.

Des de 1977 a 1982 publicà artículs tots els dumenges en el diari Mediterráneo de Castelló.

En 1982 participà en les reunions d’oficialisació de l’Ortografia de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, la qual, en el mateix any, el nomenà membre agregat de la Secció Filològica, a on ha colaborat prolíficament, destacant la seua obra sobre fonètica i gramàtica. En 2003 fon nomenat acadèmic de número de la RACV.

En 1982, junt a Insa Ten, idea l’Associació Cultural Cardona Vives de Castelló.

En 1999 guanyà el 2on Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana, otorgat per l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana.

Morí en Castelló en l’any 2005.