Centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana en l’Universitat de Valéncia

15,00

Ponències de les XXVII Jornades dels Escritors

La Càtedra de Llengua Valenciana de l’Universitat de Valéncia inicià el seu funcionament en giner de 1918. Dirigida per Lluís Fullana Mira i creada a instàncies del Centre (hui Real Acadèmia) de Cultura Valenciana, la seua existència constituïa una fita del moviment de recuperació del nostre idioma, una volta consensuades les seues normes ortogràfiques en 1914 en una série de reunions públiques en la sèu de Lo Rat Penat, i redactada en 1915 la Gramàtica Elemental de la Llengua Valenciana, obra de Fullana i que s’edità també baix els auspicis del Centre de Cultura Valenciana.

A pesar d’estos inicis prometedors, la Càtedra seria abolida en 1928, en plena dictadura de Primo de Rivera, i en 1932 alguns escritors acordarien l’aplicació de l’ortografia catalana a la llengua valenciana, contradient aixina les normes de 1914, desenrollades per Fullana en la seua obra filològica.

Cent anys més tart, l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, en el marc del cicle d’activitats organisades per a recordar aquella efemèrides, dedicà les seues Jornades dels Escritors de 2018 a analisar la figura del pare Fullana, la seua vida i obra, la génesis i conseqüències del consens ortogràfic de 1914 i la seua vigència actual, en la participació de nou estudiosos i investigadors del camp de la llingüística, l’història i la divulgació cultural valenciana.

Les seues ponències, expostes públicament en l’Ateneu Mercantil de Valéncia en novembre de 2018, s’arrepleguen ara en el present llibre.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

DD. AA.

Breu referència dels autors del llibre «Centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana en l’Universitat de Valéncia»

Voro López
Doctor en Filologia, Dir. Secció Llengua RACV

Juli Moreno
Historiador, Acadèmic Corresponent RACV

José Francisco Ballester-Olmos
Ingenier, professor UPV, Vicedecà RACV

Joan Carles Micó
Físic, Doctor en Matemàtiques, professor UPV

Benjamí Agulló
Religiós franciscà, Acadèmic de Número RACV

Daniel Sala
Historiador, Acadèmic de Número RACV

Miquel Àngel Lledó
Doctor en Filologia, membre Sec. Llengua RACV

Ricart Folgado
Farmacèutic, escritor, President AELLVA

Òscar Rueda
Ingenier, vicepresident Lo Rat Penat, Acad. Electe RACV