Pulles del Cabanyal

11,95

Vicenta Plaza Valls

La manera de parlar de la gent del Cabanyal és burlesca. El cabanyaler, quan parla, usa frases, expressions o pulles que intercala en moltes de les seues conversacions, sentencia en elles i les aplica a una gran varietat de situacions. Hi ha una infinitat de refrans valencians que tots hem utilisat moltes vegades pero ací tenim ademés els nostres, i cal reconéixer que alguns són molt obscens, escatològics, provocatius, grossers i de ‘cintura per avall’.

La gràcia i l’interés d’estes dites i sentències està en la seua frescor i vivacitat, tal i com les pronuncien els habitants del Cabanyal, Canyamelar i Cap de França, i, en general, dels Poblats Marítims de la ciutat de Valéncia. Uns barris, antics municipis independents, que són provablement els que, de tota la capital, millor mantenen l’us quotidià de la llengua valenciana.

Pot ser que ara la gent del Cabanyal no s’identifique en estes expressions perque mai les ha sentides, pero totes elles són autèntiques i segur que els vells del lloc les recordaran en una certa nostàlgia.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Vicenta Plaza Valls

L’autora de Pulles del Cabanyal, naixqué en El Cabanyal en l’any 1949. És llicenciada per l’Universitat de Valéncia en Sicologia (primera promoció de Valéncia en els anys 70) i en Història.

En 1966, en finalisar el bachiller administratiu, tingué l’ocasió d’entrar a treballar com a secretària en IBM.

En acabant, passà a ser administrativa, instructora de màquines de composició de texts i finalment, fins a l’any 1998, fon l’encarregada de controlar la seguritat informàtica en la fàbrica que tenia esta empresa en La Pobla de Vallbona.

Ademés de valencià i castellà, domina l’anglés i el francés. Vixqué durant tres anys en Dinamarca.