Vida d’héroe

8,00

Joan C. Micó

Vida d’héroe és una reivindicació vital d’un espirit lliure, és dir, de l’espirit que pren consciència de la seua singular naturalea i intenta ascendir en ella. Ya des del principi se pot vore en l’obra que els espirits lliures conformen una minoria que nada contra corrent en el riu de les personalitats gregàries.

La tragèdia que es representa és la lluita entre els valors d’eixe espirit contra els valors del ser gregari: individualitat front a colectivisme, sensibilitat front a materialisme, exploració front a conservació, independència front a acceptació servil i fortalea front a debilitat. L’enfrontament en totes estes formes fa que la tragèdia se vixca en sí mateixa com un gran desafiu vital, d’ahí que representem al nostre espirit lliure com a un héroe-guerrer, pero que és, a la vegada, musical i poeta, al modo dels trobadors de l’Edat Mija i el Renaiximent.

Per tant, els poemes són per ad aquells que tenen una personalitat pròpia i insubstituible, i que han de lluitar necessàriament cada dia contra el ser conformiste. Pero l’obra és també, com diu l’autor en l’introducció, per als qui viuen “com a oli en aigua, sentint-se perduts en ella, pero buscant als germans: les atres gotes d’oli aïllades i lluntanes, pero alcançables a través del llenguage artístic i la comunitat de valors independents”.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Joan C. Micó

Joan Carles Micó Vida d'héroeL’autor de Vida d’héroe naixqué en Nules (Plana Baixa) en 1963, pero tota la seua ascendència familiar prové de Benissanó (Camp de Túria), mes que des de ben chicotet viu en la ciutat de Valéncia. Se llicencià en Física Teòrica en l’Universitat de Valéncia, i posteriorment feu el doctorat en Matemàtiques en la mateixa universitat.

Actualment és professor Titular de Matemàtiques en l’Universitat Politècnica de Valéncia, desenrollant la seua investigació en el camp de la Teoria General de Sistemes. En térmens generals, esta teoria intenta reescriure la realitat en llenguage matemàtic, en la finalitat de resoldre problemes de naturalea complexa.

Més allà de l’investigació, per a Joan C. Micó, el fi metafísic del ser humà és l’art, la creativitat i l’exploració, i no l’acumulació dels bens materials. Des d’esta perspectiva es pot vore la seua inclinació a la poesia, que cultivà des de ben jove, pero que només en época madura intenta publicar.