Vert i taronja

14,95

Lucas Grao (2ª edició)

La troballa d’un vell i misteriós manuscrit en llengua valenciana farà que Alejandro García Navas —un estudiant chilé de filologia— creue l’Atlàntic fins a la Valéncia del 1967. ¿L’objectiu? Trobar la biblioteca de la Germania de les Lletres Valencianes, una antiga societat migeval d’escritors valencians.

Una història que viaja a lo llarc dels sigles, trobant el seu inesperat desenllaç en la Valéncia del sigle XXI. Un homenage a tots aquells que feren gran la lliteratura valenciana, recolzats en l’imprenta com a motor de la difusió del coneiximent de l’época.

Joan Esteve (Johannis Stephani), notari valencià, escrigué en l’any 1472 el Liber Elegantiarum. En la seua obra, Joan Esteve traduïx al valencià, Latina et valentiana lingua, paraules o frases llatines. Se dona la circumstància de que el Liber Elegantiarum és el primer diccionari escrit en una llengua romanç. Pese a l’importància de l’autor i de la seua obra, l’ajuntament de la seua ciutat no li té dedicat cap d’espai públic, carrer, biblioteca, etc. Aixina mateixa, tampoc des del restant de les institucions o universitats públiques valencianes han tengut a be dedicar-li cap d’espai, beca, institut o premi.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Lucas Grao i Silvestre (autor de Vert i taronja)

L’autor de Vert i taronja naixqué en la Plaça Xúquer de Valéncia ciutat, en l’any 1969. De naturalea escèptica i reflexiva, posa en dubte que l’home chafara la lluna pocs dies despuix del seu natalici.

Apassionat per l’univers bicicleta i d’amplis convenciments ecologistes i decreixentistes.

Du des dels catorze anys en l’entorn de les arts gràfiques i la comunicació visual, en les quals ha desenrollat la seua activitat professional.

Escomençà escrivint artículs en llengua valenciana per a blogs d’internet, per a passar més tart a l’escritura de noveles i relats curts. En 2016 fon publicada la seua primera novela, Vesprades de chiclet, guanyadora en 2015 del premi Federic Feases que convoca l’Entitat Cultural El Piló de Burjassot.

Vert i Taronja, la seua segona novela, tornà a conseguir el premi Feases del mateix certamen en la seua edició de 2016, esta volta ex aequo junt en Memòries d’un dolçainer, de Vicent Ramon Gil.