Història de la Lliteratura Valenciana. I. (s. XIII-XVI)

33,00

Artur Ahuir i Alícia Palazón

(Enciclopèdia Temàtica Valenciana)
VOLUM I

La Lliteratura Valenciana necessitava una Història com esta, feta des d’una òptica estrictament valenciana. Una història que, des de la conquista de Jaume I fins al sigle XXI, prenguera el pols d’una societat, la valenciana, capaç de generar un Sigle d’Or; de caure en una fosca nit de sigles i de reviscolar en una Renaixença mai mostrada com ara en la seua justa dimensió. L’història lliterària dels valencians, com la sociopolítica, s’ha abordat massa voltes mirant a Madrit o a Barcelona, deixant de costat l’idiosincràsia pròpia del nostre Poble.

En açò provablement estriba la proposta més singular d’este llibre: en obrir una via autòctona des de la qual analisar una lliteratura que, com els autors confessen en el Pòrtic, és gran de per se. Este treball sintetisa huit sigles de lliteratura, pero sobretot aporta un punt de partida per a recuperar obres i autors poc coneguts, per a tindre en conte noves perspectives i per a retrobar el just orgull de la valencianitat lliterària i llingüística.

Agotat