Documentació formal de l’ortografia de la llengua valenciana

7,00

Secció de Llengua i Lliteratura Valenciana RACV

La necessitat primera en qualsevol llengua moderna i de cultura és la fixació ortogràfica, seguint una norma que permeta la seua escritura de manera normalisada i sistemàtica. Per açò, la Secció de Llengua i Lliteratura de la RACV, en posterioritat a haver vist la llum en l’any 1979 la seua Ortografia, cregué fonamental la publicació, en 1981, d’un treball de documentació que argumentara sòlidament els acorts presos. Una “Documentació formal de l’ortografia de la llengua valenciana” que contà en una segona edició ampliada i actualisada, editada per l’Ajuntament de Valéncia en 1994.

La present edició, novament actualisada i revisada, pren ademés com a fita commemorativa el 40 aniversari de l’acte multitudinari de recolzament a les normes de la RACV que es produí en El Puig en 1981.

El present estudi no té com a objectiu descriure la totalitat del model llingüístic i normatiu –poden consultar-se la Gramàtica i unes atres obres llingüístiques per a tal fi–. Al contrari, se centra en justificar les principals modificacions ortogràfiques i certes tries morfològiques que diferencien la normativa de la RACV d’algunes propostes anteriors i la fan coincidir en unes atres.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

En cada u dels apartats del present treball s’explica el perqué i el cóm –ademés de la corresponent constatació sincrònica i diacrònica– dels criteris seguits en l’ortografia de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, la qual emana dels acorts d’actualisació ortogràfica adoptats en 1979 per la seua Secció de Llengua.

Uns acorts que recuperaren per a la llengua valenciana, en certes modificacions i adaptacions, la tradició ortogràfica i normativa de la primera gramàtica d’esta Real institució, editada en 1915 i obra del filòlec Lluís Fullana i Mira, qui la redactà en desenroll dels acorts ortogràfics presos un any abans per escritors i erudits en una série de reunions públiques i democràtiques que tingueren lloc en la sèu de la societat Lo Rat Penat a lo llarc de 1914.

Estos acorts de 1979 foren recolzats multitudinàriament per la societat civil valenciana en un acte que tingué lloc el 7 de març de 1981 en el Monasteri d’El Puig; motiu pel qual les normes de la RACV són conegudes, popularment, com a “Normes d’El Puig”. En estes normes se publicà la versió oficial valenciana de l’Estatut d’Autonomia de 1982, i en ella s’impartiren les primeres classes de valencià en moltes escoles.