Apunts lliteraris sobre pintura valenciana

14,95

DD. AA.

En Apunts lliteraris sobre pintura valenciana tractarem un tema ben interessant: la pintura valenciana. En les Jornades dels Escritors de 2011 podrem conéixer l’obra i la personalitat de sis pintors valencians dels sigles XIX-XX (Sorolla, Cabrera Cantó, Segrelles, Genaro Lahuerta, Lluís Arcas i Francisco Lozano) a través de les ponències de sis pintors actuals: Conrado Meseguer, Àlex Alemany, Francesc Mascarós, Milagro Ferrer, Jaume Chornet i Nàssio Bayarri, més la conferència inaugural a càrrec de Pura Benito, professora de Belles Arts, i Vicent Ramon Calatayud.

En 20 anys de Jornades hem fet camí en temes molt diversos, com l’Agricultura, la Medicina, l’Història, la Música, l’Idioma, el Teatre, l’Esoterisme o la Religió, ademés de les dedicades específicament a personages valencians.

L’acostament a les diverses matèries sempre ha contat, no obstant, en uns denominadors comuns: un punt de vista a l’hora lliterari, divulgatiu i formatiu, la participació d’experts en les diferents disciplines tractades, i la llengua valenciana com a natural vehícul d’expressió.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Sobre els autors de Apunts lliteraris sobre pintura valenciana

Pura Benito

Catedràtica de Geografia i Història jubilada, Doctora en Història de l’Art i especialista en dissenys de teixits de seda migevals.

Àlex Alemany

Gandia 1943. Pintor. Estudis en Valéncia, París i Londres. President del Círcul de Belles Arts (1993-2004). Ha obtingut numerosos reconeiximents internacionals.

Conrado Meseguer

Sueca 1946. Pintor. Professor format en l’Escola de Belles Arts de Sant Carles, on obtingué el Premi Alfons Roig, màxim guardó acadèmic. La seua obra costumista ha traspassat les nostres fronteres.

Francesc Mascarós

Valéncia Ciutat 1945. Pintor, aqualeriste, ilustrador i historietiste que ha participat en numeroses publicacions i és ilustrador de molts llibres i còmics.

Milagro Ferrer

Paterna. Pintora. Doctora en Belles Arts i professora de restauració i conservació, ha obtingut numerosos premis i reconeiximents internacionals.

Jaume Chornet

Pinedo, 1965. Pintor i escultor. Doctor en Belles Arts i Professor d’Escultura de l’Universitat Politècnica.

Nassio Bayarri

Valéncia 1932. Escultor i pintor. Acadèmic de la RACV. Premi Roig, ademés d’uns atres destacats guardons i numeroses exposicions internacionals.