Xavier Casp inexplorat. Poesia inèdita

14,95

2ª Edició

L’obra de Xavier Casp és imaginació creativa, hàbil composició i escritura inteligible. En ell, generacions de llectors i de valencians conscients hem begut l’eixemple inteligent, lliterari i patriòtic, ademés de gojar de la seua impagable filosofia social.

La trayectòria de Casp en la recuperació, dignificació, codificació i divulgació de la llengua valenciana, el retorn als principis idiomàtics, en personalitat coincident en el sentir d’un poble que goja i parla el seu particular idioma, són claus per a entendre el procés de revalencianisació llingüística, cultural i social que, a pesar de les dificultats, està en marcha des de fa décades.

Editada fa anys la seua obra completa en quatre volums, com també una antologia poètica en la colecció de Clàssics Valencians de L’Oronella, presentem ara en este treball un recull de treballs inexplorats, en sa immensa majoria inèdits. Una selecció de poemes ordenats en cinc blocs: als amics, a la família, per a Roser, de sentiments, i religiosos. En ells reviurem el recort d’un gran entre els grans de la lliteratura valenciana i en llengua valenciana.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Xavier Casp

Poeta i valencianiste, Xavier Casp (Carlet, 1915 – Valéncia C., 2004) fon defensor de la llengua valenciana inclús baix la dictadura franquista. Fundà, junt en Miquel Adlert, l’Editorial Torre, des d’a on es donà eixida a les primeres publicacions en valencià de la posguerra.

Fon decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana entre 1990 i 2001. En 1994 rebé el Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana en la seua primera edició. Té l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana i el Premi Ciutat de Valéncia – Roïç de Corella de poesia.

Dirigí Murta i colaborà en numeroses publicacions periòdiques. Fon diputat de les Corts Valencianes, president de Lo Rat Penat, membre del Consell Valencià de Cultura i de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (entitat de la qual dimití per discrepàncies ideològiques i pel seu delicat estat de salut). Alguns poemes seus han segut musicats per compositors; com Maror, òpera en música de Manuel Palau.