Des de 1995

 

L’Oronella, el sagell editorial que publica en llengua valenciana des de 1995 i que en l’actualitat gestiona l’entitat Foment de les Lletres Valencianes, representa l’impuls del nostre idioma i de la nostra cultura en les últimes décades.
En tot este temps L’Oronella s'ha convertit en la marca editorial que més llibres i publicacions –vora 200– ha editat en la normativa de la RACV –coneguda popularment com a Normes d’El Puig–, puix estem convençuts de que és el millor vehícul llingüístic per a l’idioma valencià, en el marc d’un
valencianisme constructiu i coherent.

Image
 

Foment de les Lletres Valencianes és una entitat no empresarial, sense ànim de lucre. Les aportacions econòmiques dels subscriptors, una volta coberts els gasts derivats de l'edició de llibres i publicacions, van conformant un fondo que es destina exclusivament als nostres fins fundacionals, segons els estatuts:

1. Recolzar, promoure i estimular la protecció, estudi rigorós, ensenyança, difusió i dinamisació de la lliteratura valenciana i de la creació lliterària dels escritors valencians passats, actuals i futurs.

2. Promoure la lliteratura valenciana i fomentar la llectura en general.

3. Protegir i difondre el patrimoni lliterari valencià.

4. Recolzar als escritors en llengua valenciana, estimular l’aparició de nous escritors i ajudar a la difusió de la seua obra.

5. Consolidar l'ensenyança i difusió de la llengua valenciana i la promoció del seu us normal i creixent en tots els àmbits, i especialment en el de la creació lliterària. Esperem créixer i contar en tu per a seguir junts en esta apassionant aventura.

En esta web podràs consultar el nostre catàlec de publicacions i adquirir els llibres de L’Oronella, aixina com la revista «Lletrafaller».