Sobre la llingüicitat de l’idioma valencià i la seua viabilitat futura

8,00

Ensaig/Investigació

És comú trobar en certs círculs acadèmics que els arguments filològics que postulen l’independència llingüística de la llengua valenciana són acusats de ser acientífics. Ademés, la possibilitat de construir un estàndart llingüístic més pròxim a les característiques vernàcules de les varietats valencianes ve considerant-se com a irracional o innecessari. En la finalitat de proporcionar arguments vàlits per al reconeiximent i la supervivència futura de la llengua valenciana, l’autor d’este treball examina els arguments actuals de la sociollingüística i a continuació els aplica a l’idioma valencià.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Òscar Rueda i Pitarque (autor de Sobre la llingüicitat de l’idioma valencià i la seua viabilitat futura)

Ciutat de Valéncia, 1976

L’autor de Sobre la llingüicitat de l’idioma valencià i la seua viabilitat futura és ingenier de Camins, Canals i Ports, Ingenier Geòlec i Ingenier Tècnic d’Obres Públiques per l’Universitat Politècnica de Valéncia. També és Especialiste Universitari en Prevenció de Riscs Laborals per l’Universitat de Valéncia.

Desenrolla la seua llabor professional en l’empresa privada, havent-se especialisat en el camp de l’ingenieria del trànsit i la coordinació de seguritat i salut.

Associacionisme i liderage valencianiste

És secretari de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, acedèmic de la RACV i agregat colaborador de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes d’esta institució, aixina com president fundador de l’associació cultural Casal Bernat i Baldoví .

També és president fundador de l’entitat Foment de les Lletres Valencianes, que té per objectius la difusió i conreu de la cultura i la llengua valenciana i que utilisa per ad eixos fins l´edició de llibres i revistes en el nostre idioma. A través d’ella, és actual copropietari del sagell editorial L´Oronella, que porta editats més de 200 llibres en llengua valenciana, i membre del consell de redacció de la revista «Lletrafaller».

Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyança del Valencià (UPV) i Professor de Llengua Valenciana per Lo Rat Penat, és l’actual Director dels Cursos de Llengua i Cultura Valenciana i Vicepresident de Formació de dita entitat.

Obra

Autor dels llibres Senyera valenciana. Símbol de llibertat (Ed. L’Oronella, 2013) i la seua versió en castellà La Senyera valenciana. Historia y simbolismo (Ed. Salamandra, 2017), ¿Té futur la normativa de l’idioma valencià? (Ed. Mosseguello, 2014) i L’alambor, Cent reflexions valencianes (Ed. L’Oronella, 2016). Participa també en el llibre colectiu Habitar Valéncia (Ed. Mosseguello, 2013) en la seua ponència en les Jornades dels Escritors de 2013, sobre el lèxic valencià en l’arquitectura i l’ingenieria civil.

Ha format part de l’equip redactor de la Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana (RACV-Lo Rat Penat, 2015), en calitat de coordinador.

Columniste semanal en el diari Las Provincias, participa de forma habitual en les tertúlies de prosa de la AELLVA, en les quals ha presentat diversos treballs de narrativa curta, arreplegats en el llibre colectiu Clams de futur. Ha participat com a colaborador en l’Historia del Llevant UD, de Felip Bens i José Luis García Nieves. Colabora en les revistes Renou, editada per l’Associació Cardona Vives de Castelló, Lletraferit i Solcant les lletres, la revista digital de la AELLVA.

Igualment, ha participat com a informant en el Diccionari General de la Llengua Valenciana de la RACV, dirigit per Voro López.

Premis

Està en possessió de la Palma Dorada al valencianisme jovenil 2012, otorgada pel Grup Cultural Ilicità “Tonico Sansano” d’Elig; de la Creu de Sant Jordi, otorgada pel Capítul de Cavallers del Centenar de la Ploma en 2013; i del premi Fadrí – Josep Mª Guinot de les Lletres Valencianes, otorgat per l’Associació Cultural Cardona Vives de Castelló en 2014.

En 2014 fon declarat Escritor de l’Any per la AELLVA.

Vídeo de l’acte d’ingrés d’Òscar Rueda en la RACV

Discurs d’ingrés en la RACV de l’Ilm. Sr. N’Òscar Rueda i Pitarque com a Acadèmic de Número i contestació de l’Acadèmic de Número Ilm. Sr. En Voro López Verdejo.