Memòries d’un dolçainer

14,95

Novela de Vicent Ramon Gil

Memòries d’un dolçainer posa de relleu que en l’época en que es desenrolla la trama ya era famós el nostre instrument musical per antonomàsia: la dolçaina. L’argument s’inspira en les memòries escrites per un dolçainer d’orige mossàrap, Blayet, naixcut en una alqueria de l’Horta de Valéncia, que va deprendre a tocar-la sent chicotet i ensenyat per son yayo.

No és una novela històrica en l’ampli sentit de la paraula, pero sí que es desenrolla en una época de gran valor històric per als valencians, en la que entre atres fets rellevants tingué lloc la predicació del pare Sant Vicent Ferrer; i tracta de donar a conéixer lo més fidedignament possible els acontenyiments que ocorregueren en eixa etapa històrica en la Corona d’Aragó i uns atres territoris que Sant Vicent va recórrer en la seua llarga pelegrinació.

Els personages principals són ficticis, pero també n’hi ha d’atres que foren reals; i si en boca d’estos últims se posen paraules que no consta que les hagen pronunciades mai, pogueren haver-les dites, donades les circumstàncies del moment.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Vicent Ramon Gil i Andreu (autor de Memòries d’un dolçainer)

L’autor de Memòries d’un dolçainer naixqué en l’any 1940 en Albuixech (Valéncia) i en l’any 1969, quan es va casar, se traslladà a viure a Burjassot.

En la seua producció lliterària trobem més de vint llibrets de falla, aixina com més de dèu apropòsits de presentacions, tots ells per a la seua Falla Fermin Galan-Primavera de Burjassot.

En jubilar-se i fer-se càrrec de catalogar els llibres de la Biblioteca d’El Piló se li varen moure les idees de l’infantea i escomençà a recopilar pistes que donaren com a resultat este treball: el seu primer llibre, guanyador del premi Federic Feases de novela en l’edició de 2016, ex aequo junt en Vert i taronja, de Lucas Grao.