L’Encobert de Valéncia (I)

9,75

Vicent Boix

(Edició de Rafa Pastor)

L’Encobert de Valéncia, ambientada en la guerra de la Germania, és la gran obra lliterària de Vicent Boix, de la qual ara s’edita esta primera part, per primera volta en llengua valenciana. El croniste aprofità el relat de l’enfrontament entre nobles i plebeus vixcut en el Regne de Valéncia en les primeries del sigle XVI per a convidar-nos i incitar-nos al mateix temps a una vpràgine de retrobament de la memòria que s’aguaita al nostre pas en cada cantó, esperant que vullgam acompanyar-lo en el seu passeig per la nostra pròpia història.

Vicent Boix, a mitan camí entre l’historiador i el noveliste, escorcolla els racons per a mostrar-nos els recorts que amaga el somordo silenci de les pedres i les ruïnes, abans que les corruixes i la pretesa modernitat que les calciga en despreci els condenen a l’oblit.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Vicent Boix i L’Encobert de Valéncia (I)

Vicent Boix, autor de L’Encobert de Valéncia (I), és un apologiste convençut de les excelències de l’història valenciana foral i u dels intelectuals valencians més importants del periodo prerrenaixentiste, per més que alguns el reivindiquen com el primer renaixentiste. No obstant açò, seguix sent un gran desconegut dels nostres dies i només algunes de les seues obres (les històriques sobretot) es poden trobar en llibreries de vell i archius bibliogràfics.

En la seua caent lliterària, Boix nos llegà una série de noveles històriques que entronquen sense dubte en el context romàntic europeu i que hui són casi impossibles de trobar. És per açò que considerem de gran interés reivindicar no a soles la seua figura, sino també un patrimoni narratiu que ha estat massa temps amagat.

Boix nos vullgué deixar a través de la seua obra a soles un testimoni d’unes costums i una personalitat que percebia cóm mamprenien a perdre’s i diluir-se: vullgué sacsar-nos la consciència, obrir-nos els ulls i despertar consciències endormiscades.