La vida de Jesús (II)

9,75

Isabel de Villena

(Edició de Joan Víctor Pascual / Felip Bens)

La vida de Jesús (II) escomença en la concepció d’Elisabeth, que posteriorment donaria a llum a sant Joan Baptiste, en presència de la verge Maria. Les seues donzelles li preguen que ha de concebre per a salvar als hòmens, als fills d’Adam i Eva. La verge respon afirmativament a l’àngel Gabriel i se celebren grans festes en el cel, des d’on Deu li envia totes les joyes (virtuts) que ha de vestir en vida la que va a ser mare de Jesús: cinc maços de perles (graus de puritat); una camisa de pietat i perseverança; una gonella de carmesí (caritat); un manto de brocat blau i domàs vert (misericòrdia); un collar de 62 perles (anys de vida seua), 8 diamants (les beatituts), 7 robins (obres de misericòrdia)… els guants sanadors de 12 malalties (12 vicis humans); 6 tapins per a calçar-se segons les classes de persones en que haja de tractar i una corona en les 12 dignitats seues.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Isabel de Villena (autora de La vida de Jesús)

L’autora de La vida de Jesús, Sor Isabel de Villena (Valéncia 1430-1490), fon la filla borda de l’aristòcrata Enric de Villena. Als 4 anys quedà al càrec de sa tia i cosina de Maria de Castella, muller del rei Alfons III de Valéncia. S’educà en la lliberal cort del Magnànim i als 15 anys prengué els hàbits de les Clarisses i entrà en clausura en La Trinitat de Valéncia. És en este moment quan canvia el seu nom Elionor Manuel per Isabel.

Dòna culta i refinada, l’any 1463 fon nomenada abadessa del convent que havia fundat la reina Maria. Tingué una fecunda relació lliterària en l’escritor Jaume Roig, mege i administrador del convent, a través del qual conegué fondament l’ebullició cultural de la Valéncia del XV. Dos obres seues han aplegat als nostres dies: el Speculum Animae (Espill de l’Ànima, atribuït), en llatí i valencià, i la Vita Christi que es publicà gràcies a la seua successora com a abadessa, Aldonça de Montsoriu i per petició d’Isabel la Catòlica.