La vida de Jesús (I)

9,75

Isabel de Villena

(Edició de Joan Víctor Pascual / Felip Bens)

En 1497 eixia de l’imprenta el Vita Christi, una de les tres totèmiques noveles del Segle d’Or de la Lliteratura Valenciana, junt al Tirant de Martorell i L’Espill de Jaume Roig. La vida de Jesús fon escrita per l’abadessa de La Trinitat en l’intenció d’instruir a les monges clarisses del convent, pero la singularitat i excelències seues feren que, despuix de la seua mort, l’obra traspassara els murs de clausura i acabara convertida en un èxit de l’época. La present edició és comprensible per als llectors del segle XXI, pero a l’hora conserva tota la sabor de l’exquisita llengua valenciana que conreà Isabel de Villena.

Descripción

Isabel de Villena (autora de La vida de Jesús)

L’autora de La vida de Jesús, Sor Isabel de Villena (Valéncia 1430-1490), fon la filla borda de l’aristòcrata Enric de Villena. Als 4 anys quedà al càrec de sa tia i cosina de Maria de Castella, muller del rei Alfons III de Valéncia. S’educà en la lliberal cort del Magnànim i als 15 anys prengué els hàbits de les Clarisses i entrà en clausura en La Trinitat de Valéncia. És en este moment quan canvia el seu nom Elionor Manuel per Isabel.

Dòna culta i refinada, l’any 1463 fon nomenada abadessa del convent que havia fundat la reina Maria. Tingué una fecunda relació lliterària en l’escritor Jaume Roig, mege i administrador del convent, a través del qual conegué fondament l’ebullició cultural de la Valéncia del XV. Dos obres seues han aplegat als nostres dies: el Speculum Animae (Espill de l’Ànima, atribuït), en llatí i valencià, i la Vita Christi que es publicà gràcies a la seua successora com a abadessa, Aldonça de Montsoriu i per petició d’Isabel la Catòlica.

Compartix esta pàgina: