La vida de Jesús (I)

9,75

Isabel de Villena

(Edició de Joan Víctor Pascual / Felip Bens)

En 1497 eixia de l’imprenta el Vita Christi, una de les tres totèmiques noveles del Segle d’Or de la Lliteratura Valenciana, junt al Tirant de Martorell i L’Espill de Jaume Roig. La vida de Jesús fon escrita per l’abadessa de La Trinitat en l’intenció d’instruir a les monges clarisses del convent, pero la singularitat i excelències seues feren que, despuix de la seua mort, l’obra traspassara els murs de clausura i acabara convertida en un èxit de l’época. La present edició és comprensible per als llectors del segle XXI, pero a l’hora conserva tota la sabor de l’exquisita llengua valenciana que conreà Isabel de Villena.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Isabel de Villena (autora de La vida de Jesús)

L’autora de La vida de Jesús, Sor Isabel de Villena (Valéncia 1430-1490), fon la filla borda de l’aristòcrata Enric de Villena. Als 4 anys quedà al càrec de sa tia i cosina de Maria de Castella, muller del rei Alfons III de Valéncia. S’educà en la lliberal cort del Magnànim i als 15 anys prengué els hàbits de les Clarisses i entrà en clausura en La Trinitat de Valéncia. És en este moment quan canvia el seu nom Elionor Manuel per Isabel.

Dòna culta i refinada, l’any 1463 fon nomenada abadessa del convent que havia fundat la reina Maria. Tingué una fecunda relació lliterària en l’escritor Jaume Roig, mege i administrador del convent, a través del qual conegué fondament l’ebullició cultural de la Valéncia del XV. Dos obres seues han aplegat als nostres dies: el Speculum Animae (Espill de l’Ànima, atribuït), en llatí i valencià, i la Vita Christi que es publicà gràcies a la seua successora com a abadessa, Aldonça de Montsoriu i per petició d’Isabel la Catòlica.