Lo somni de Joan Joan

9,75

Jaume Gaçull

(Edició de Batiste Sanramon)

Lo somni de Joan Joan està considerada l’obra més important de la poesia satírica del Segle d’Or de la Lliteratura Valenciana.

Lo Somni narra la disputa dialèctica, escenificada en un juí, entre les virtuts amatòries dels jóvens i les dels vells i aporta numerosos arguments, per una banda i per l’atra, per a discernir quina de les parts té major capacitat per a satisfer les necessitats de les donzelles. En este extens i deliciós debat, la deesa Venus, en l’aquiescència de la Raó, serà l’encarregada de dictar sentència i donar o llevar raó a uns i atres.

Esta obra de Gaçull representra una continuïtat del debat que ya s’havia encetat en el llibre colectiu Lo Procés de les Olives. En Lo Somni seguirà la controvèrsia per la querella interpretada per les dònes davant de les pretensions vells.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Jaume Gaçull i Lo somni de Joan Joan

L’exquisit text de Gaçull, Lo somni de Joan Joan, està farcit d’amfibiologies i dobles sentits que la nostra edició permet desvelar al llector. Gaçull (1450-1515) fon un intelectual molt incardinat en la vida cultural de la Valéncia d’aquell temps. Pareix ser que son pare i no ell fon qui concorregué com a Gaçull al  certamen poètic de les Trobes en llaors de la Verge Maria, estampat en 1474 per Llambert Palmart i primer llibre imprés en la península.

Ademés de publicar Lo Somni de Joan Joan, participà en l’obra colectiva Lo Procés de les Olives i en solitari escrigué La Brama dels Llauradors de l’Horta de Valéncia, abdós publicades en la mateixa colecció. Algunes de les seues obres nos han aplegades com a anònimes, per les seues irreverències, com el Coloqui de les Dames.

Gaçull fon un escritor molt destre en el llenguage coloquial i d’una fina traça satírica.