«Lletrafaller» núm. 9

6,00

¡13 anys! despuix de l’eixida del primer número, «Lletrafaller» torna al carrer. Una revista que al llector li esclata en les mans. Per a apagar el fòc podem recórrer a la “llàgrima que caigué en l’arena”, com canta Peret en la Crida que obri la nostra revista. «Lletrafaller» núm. 9 és una realitat gràcies al treball i a la colaboració de més de 40 persones.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

VIII Premi «Lletrafaller» al Ninot de més Tro

El Premi «Lletrafaller» al Ninot de Més Tro naixqué en el núm. 2 de la revista per a promoure en el món faller la sàtira a tomba oberta, el sarcasme sense mirar pèl, apuntant a objectius immediats i reconeixibles.

En l’última edició, el ninot premiat fon el de Falla Mestre Valls de l’artista Inma Ibáñez. El dictamen d’enguany és el que seguix:

“Reunit el jurat compost per:

– Òscar Rueda (president del Casal Bernat i Baldoví)

– Javier Mozas (membre de l’Associació d’Estudis Fallers)

– Manuel Vilaplana i Lluch

– Ampar Martin-Villalba

– Francesc J. Tarazona

– Ricart Folgado

– Juli Amadeu Àrias (director de «Lletrafaller»)

ha acordat que el VIII Premi «Lletrafaller» al Ninot de Més Tro va a parar al ninot de l’artiste Luis Camacho, presentat per la Falla Escalante-Marina. S’ha valorat la ‘sal grossa’ del tema triat –el cibersexe–, aixina com les formes subtils i sugeridores del ninot.