En tots els pobles se conten històries

14,95

Novela

En tots els pobles se conten històries, fets ocorreguts als seus habitants a lo llarc de la seua mundanal existència. Alguns inventats, és cert, pero la majoria d’ells reals, en el perill d’haver segut modificats per la contínua i distorsionada repetició de les seues veus. O, simplement, difuminats per l’indefectible pas del temps, fins al seu complet oblit.

El meu poble es diu «Ventisomia», curiós nom del que ara només podem fer cavilacions, hipòtesis i poc més; encara que deuria oferir-nos una evident pista, en estar format per l’unió de dos boniques pero, tal volta, cruels paraules: «vent» i «somia».

Lo que vaig a contar-vos en esta novela succeí a penes fa tres generacions; mireu si soc ya major, un sospir a soles, comparat en l’història del meu poble. Desfogar-me, compartir en vosatres, llectors, la causa del desassossec que m’invadix durant tants anys, és lo que pretenc. Per això vos ho narraré en primera persona. Perque aixina ho vaig viure.

1 persona està veent este llibre/revista

Descripció

Ramir L. Gómez Giménez

Ramir naix en la ciutat de Valéncia l’any 1965.

Ha cultivat distints gèneros lliteraris, destacant el teatre. En la seua primera obra, El pagaré, guanyà en l’any 2013 el premi Ateneu Cultural Paterna. A l’any següent conseguí el premi de teatre d’El Piló de Burjassot en l’obra Carchofes, canyes i pedres, en la que en 2015 obtingué el premi de Teatre Faller del Casal Bernat i Baldoví.

Repetí premi en Burjassot en 2018 en Mare no hi ha més que una. En 2016 estrenà l’obra Se busca Fallera Major en Sant Antoni de Benaixeve, pel 25 aniversari de la Falla Colinas de San Antonio-Los Azahares, de la qual és membre.

En gènero narratiu, obtingué en 2013 el premi Miquel Adlert de novela en els CXXX Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia en la present novela (En tots els pobles se conten històries). També ha guanyat en prosa distints concursos de relats curts en llengua castellana i pertany l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, a on té publicats diversos relats. Respecte al gènero líric, deixà el seu sagell en el Llibre del Centenari del Trasllat de la Verge dels Desamparats, colabora en revistes i llibres de distintes associacions i és poeta festiu, premiat en el Concurs de Llibrets de Lo Rat Penat.